Logo Ysgol Gynradd Edern Primary School

Ysgol Edern

Cartwn Plant

slideshow-12

Tymhorau

Tymor:

Hydref 2019 2 Medi 2019 - 20 Rhagfyr 2019
Gwanwyn 2020 6 Ionawr 2020 - 3 Ebrill 2020
Haf 2020 20 Ebrill 2020 - 20 Gorffennaf 2020

Bydd disgyblion yn dychwelyd i’r ysgol ddydd Mawrth, 3 Medi, 2019.

Gwyliau:

28 Hydref – 1 Tachwedd 2019 (Hanner-Tymor)
23 Rhagfyr 2019 - 3 Ionawr 2020 (Gwyliau’r Nadolig)
17 - 21 Chwefror 2020 (Hanner-Tymor)
6 - 17 Ebrill 2020 (Gwyliau’r Pasg)
8 Mai 2020 (Calan Mai)
25 - 29 Mai 2020 (Hanner-Tymor)
21 Gorffennaf - 31 Awst 2020 (Gwyliau’r Haf)


Gwyliau'r Ysgol ar gyfer 2019-20, cliciwch yma (pdf)


Siarter Iaith Gwynedd

Logo Ysgolion Iach Gwynedd

logo Ysgol Werdd Gwynedd

logo Cyngor Gwynedd Council

logo Ysgol Masnach Deg Fairtrade School

Datganiad Preifatrwydd.
© 2020 Hawlfraint Ysgol Gynradd Edern. Cedwir Pob Hawl. Gwefan gan Delwedd.