Logo Ysgol Gynradd Edern Primary School

Ysgol Edern

Cartwn Plant

slideshow-12

Tymhorau

Tymor:

Hydref 2020 1 Medi 2020 - 18 Rhagfyr 2020
Gwanwyn 2021 4 Ionawr 2021 - 26 Mawrth 2021
Haf 2021 12 Ebrill 2021 - 20 Gorffennaf 2021

Bydd disgyblion yn dychwelyd i’r ysgol ddydd Mercher, 2 Medi, 2020.

Gwyliau:

26 - 30 Hydref 2020 (Hanner-Tymor)
21 Rhagfyr 2020 - 1 Ionawr 2021 (Gwyliau’r Nadolig)
15 - 19 Chwefror 2021 (Hanner-Tymor)
29 Mawrth - 9 Ebrill 2021 (Gwyliau’r Pasg)
3 Mai 2021 (Calan Mai)
31 Mai - 4 Mehefin 2021 (Hanner-Tymor)
21 Gorffennaf - 31 Awst 2021 (Gwyliau’r Haf)


Gwyliau'r Ysgol ar gyfer 2020-21, cliciwch yma (pdf)


Siarter Iaith Gwynedd

Logo Ysgolion Iach Gwynedd

logo Ysgol Werdd Gwynedd

logo Cyngor Gwynedd Council

logo Ysgol Masnach Deg Fairtrade School

Datganiad Preifatrwydd.
© 2020 Hawlfraint Ysgol Gynradd Edern. Cedwir Pob Hawl. Gwefan gan Delwedd.