Logo Ysgol Gynradd Edern Primary School

Ysgol Edern

Cartwn Plant

slideshow-12

Dyddiadau Tymhorau 2021/22

TYMOR:

Hydref 2021 1 Medi 2021 - 22 Rhagfyr 2021
Gwanwyn 2022 6 Ionawr 2022 - 8 Ebrill 2022
Haf 2022 25 Ebrill 2022 - 20 Gorffennaf 2022

Bydd disgyblion yn dychwelyd i’r ysgol ddydd Gwener, 3 Medi, 2021. (HMS 1af / 2il o Fedi)

GWYLIAU:

Hanner-Tymor
25 - 29 Hydref 2021

Gwyliau’r Nadolig
23 Rhagfyr 2021 - 5 Ionawr 2022

Hanner-Tymor
21 - 25 Chwefror 2022

Gwyliau’r Pasg
11 - 22 Ebrill 2022

Calan Mai
2 Mai 2022 

Hanner-Tymor
30 Mai - 3 Mehefin 2022

Gwyliau’r Haf
21 Gorffennaf - 31 Awst 2022 

Bydd yr ysgolion yn ail-agor ddydd Iau, 1 Medi, 2022 i athrawon, a dydd Gwener, 2 Medi i ddisgyblion
(i’w gadarnhau).

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am Dyddiadau tymor / Gwyliau ar wefan Cyngor Gwynedd.


Siarter Iaith Gwynedd

Logo Ysgolion Iach Gwynedd

logo Ysgol Werdd Gwynedd

logo Cyngor Gwynedd Council

logo Ysgol Masnach Deg Fairtrade School

Datganiad Preifatrwydd.
© 2021 Hawlfraint Ysgol Gynradd Edern. Cedwir Pob Hawl. Gwefan gan Delwedd.