English

Logo Ysgol Gynradd Edern Primary School

Ysgol Edern

Coeden Edern

slideshow-12

Y CORFF LLYWODRAETHOL

Cadeirydd y Llywodraethwyr: Mrs Kelly Jones
Cynrychioli Enw
Cymunedol : Mrs Kelly Jones (Cadeirydd)
  Ms Anna Hughes
Rhieni: Mrs Kaylee Scott
  Mrs Luned Williams
  Mrs Sioned Pearson
Cyngor Tref: Miss Caren Jones
Awdurdod Addysg Lleol: Cllr Gareth Jones
  Mr Iorwerth Williams
Athrawon: Mrs Sian Teleri Hughes  
Pennaeth Mewn Gofal: Mr Ilan Williams
Clerc: Mrs Elen Jones

 

 

 

 

 


Siarter Iaith Gwynedd

Logo Ysgolion Iach Gwynedd

logo Ysgol Werdd Gwynedd

logo Cyngor Gwynedd Council

logo Ysgol Masnach Deg Fairtrade School

Manylion Cyswllt

Pennaeth: Mr Ilan Williams

Ffôn: (01758) 720272

Ebost: ilan.williams@edern.ysgoliongwynedd.cymru

Lleoliad: Ysgol Edern, Ffordd Y Rhos, Edern, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8YW

Ysgol Edern ar Facebook Ysgol Edern ar Twitter

Datganiad Preifatrwydd.
© 2023 Hawlfraint Ysgol Gynradd Edern. Cedwir Pob Hawl. Gwefan gan Delwedd.