Logo Ysgol Gynradd Edern Primary School

Ysgol Edern

Cartwn Plant

slideshow-1

Y CORFF LLYWODRAETHOL

Cadeirydd y Llywodraethwyr: Mrs Nia Davies
Cynrychioli Enw
Cymunedol : Mrs Nia Davies (Cadeirydd)
  Mrs Kelly Jones
Rhieni: Mrs Susan Jones (Is gadeirydd)
  Mrs Anna Hughes
  Miss Karen Vaughan
  Mrs Lona Evans
Cyngor Tref: Miss Caren Jones
Awdurdod Addysg Lleol: Cyng. Gareth Jones
Athrawon: Mrs Sian Teleri Hughes
Pennaeth: Mr Dylan Roberts
Clerc: Mrs Elen Jones

 

 

 

 

 


Siarter Iaith Gwynedd

Logo Ysgolion Iach Gwynedd

logo Ysgol Werdd Gwynedd

logo Cyngor Gwynedd Council

logo Ysgol Masnach Deg Fairtrade School

Datganiad Preifatrwydd.
© 2021 Hawlfraint Ysgol Gynradd Edern. Cedwir Pob Hawl. Gwefan gan Delwedd.