English

Logo Ysgol Gynradd Edern Primary School

Ysgol Edern

Coeden Edern

slideshow-12

Noddwyr

 

SJ and S Williams

SJ and S Williams

Hendre, Lon Gerddi, Edern, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8YS
Ffôn: 01758 720973

Tu Mewn Ltd.

Tu Mewn

Ffordd Dewi Sant, Nefyn, Gwynedd, LL53 6EG
E-bost: info@tumewn.co.uk
Ffôn: 01758 72108
Gwefan: www.tumewn.co.uk
Facebok: www.facebook.com/tumewn

Hayley’s Piped Dreams

Hayley's Piped Dreams

E-bost: pipeddreams3@gmail.com
Ffôn: 07818 826306
Gwefan: www.hayleyspipeddreams.co.uk
Facebok: www.facebook.com/hayleyspipeddreams

Geriach Glesni

Geriach Glesni Wedding Hire

Canolfan Congl Meinciau, Botwnnog, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8RA
Ffôn: 01758 730 666
Ffôn Symudol: 07967 435 834
Gwefan: www.geriachglesni.co.uk
Facebook: www.facebook.com/geriachglesni/


Siop a Garej Morfa

Siop a Garej Morfa

Morfa Nefyn, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6AP
Ffôn: 01758 720219
Gwefan: www.siopagarejmorfa.co.uk
Facebook: www.facebook.com/siopagarejmorfa

 

Maes Carafannau Cae’r Odyn

Maes Carafannau Cae'r Odyn

Edern
(Carafanau teithiol a static)
Ffôn: 01758 720846
Ffôn Symudol: 07733220057

Made By Lisa Squires

Made by Lisa Squires

Bespoke Footstools - Made to Order
Ffôn: 01758 721791
Ffôn Symudol: 07810825359
E-bost: madebylisasquires@outlook.com
Facebook: www.facebook.com/madebylisasquires/

Llaethdy Llyn

Llaethdy Llyn

Madryn Isaf, Boduan. LL53 8UA
01758 720363
Gwefan: www.llaethdyllyn.com
Facebook: www.facebook.com/Llaethdy-Llyn-175441956167432

Gareth Williams

Fencing Contractor and Groundwork
All types of fencing and gates – Security, domestic, agricultural and commercial.
Ffôn: 07780650509

Reuben Hughes

Gwaith Walio a Ffensio o Safon
Ffôn Symudol: 07812398475
Ffôn: 01758 720968

Gethin Scott Cyf

Gwybodaeth i ddilyn yn fuan...

 

Robert Midwood

Saer Coed
Ffôn: 07733324513
E-bost: bob.midwood@btinternet.com

Amanda Jukes

Amanda’s Aromatherapy & Spa Treatments

Amanda’s Aromatherapy & Spa Treatments
Over Beachy Hedz Hair Salon, Sand Street, Pwllheli, LL53 5HY
Ffôn Symudol: 07787728996
E-bost: amandajukes@btinternet.com

 

 

 

Siarter Iaith Gwynedd

Logo Ysgolion Iach Gwynedd

logo Ysgol Werdd Gwynedd

logo Cyngor Gwynedd Council

logo Ysgol Masnach Deg Fairtrade School

Manylion Cyswllt

Pennaeth: Mr Ilan Williams

Ffôn: (01758) 720272

Ebost: ilan.williams@edern.ysgoliongwynedd.cymru

Lleoliad: Ysgol Edern, Ffordd Y Rhos, Edern, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8YW

Ysgol Edern ar Facebook Ysgol Edern ar Twitter

Datganiad Preifatrwydd.
© 2023 Hawlfraint Ysgol Gynradd Edern. Cedwir Pob Hawl. Gwefan gan Delwedd.