Logo Ysgol Gynradd Edern Primary School

Ysgol Edern

Cartwn Plant

slideshow-12

‘Yma’n Ysgol Edern Ysgogwn a Heuwn Had.’

Mae Ysgol Edern yn gymuned hapus a diogel sy’n ysgogi addysg pob plentyn.

Ymdrechwn i hyrwyddo twf ysbrydol a moesol pob disgybl yn ogystal â sicrhau addysg o’r safon uchaf.

Hoffem weld y disgyblion yn edrych yn ôl ar eu cyfnod yn Ysgol Edern fel cyfnod hapus sydd wedi bod yn sylfaen gadarn i’w bywyd wrth iddynt ddatblygu’n ddinasyddion y dyfodol.

‘Dysgwn fel teulu
Yn yr ysgol hon.
Tyfwn fel cymuned
Yn Hapus a Llon.’

 

Meirwen Williams

Pennaeth

 

Manylion Cysylltu

Pennaeth: Mrs Meirwen Williams
Ffôn: (01758) 720272
Ebost: meirwenwilliams@gwynedd.llyw.cymru

Cyfeiriad:
Ysgol Edern
Ffordd Y Rhos
Edern
Pwllheli
Gwynedd
LL53 8YW

Ysgol Edern ar Facebook Ysgol Edern ar Twitter

Lleoliad

 

Newyddion Diweddaraf

08.11.19 Brysur yn Adeiladu Cestyll

Bum yn brysur yn adeiladu cestyll yn Ysgol Edern - cliciwch yma


 

 

 

 

Am fwy o newyddion, cliciwch yma.

Calendar

I weld y calendr yn fwy, cliciwch yma

Fideo

Siarter Iaith Gwynedd

Logo Ysgolion Iach Gwynedd

logo Ysgol Werdd Gwynedd

logo Cyngor Gwynedd Council

logo Ysgol Masnach Deg Fairtrade School

Datganiad Preifatrwydd.
© 2020 Hawlfraint Ysgol Gynradd Edern. Cedwir Pob Hawl. Gwefan gan Delwedd.