English

Logo Ysgol Gynradd Edern Primary School

Ysgol Edern

Coeden Edern

slideshow-12

Cyngor Ysgol

Bydd y disgyblion yn ethol aelodau o’r Cyngor Ysgol yn flynyddol. Eu gwaith yw sicrhau bod llais y plentyn yn cael ei glywed a’i weithredu arno.

Yn Ysgol Edern mae’r disgyblion yn cael cyfle i:

  • Cynnig syniadau ar sut i wella eu hamgylchfyd dysgu.
  • Rhoi barn a sylwadau am fywyd yr ysgol.

Cyngor Ysgol

Cyngor Ysgol 2023-24

Siarter Iaith Gwynedd

Logo Ysgolion Iach Gwynedd

logo Ysgol Werdd Gwynedd

logo Cyngor Gwynedd Council

logo Ysgol Masnach Deg Fairtrade School

Manylion Cyswllt

Pennaeth: Mr Ilan Williams

Ffôn: (01758) 720272

Ebost: ilan.williams@edern.ysgoliongwynedd.cymru

Lleoliad: Ysgol Edern, Ffordd Y Rhos, Edern, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8YW

Ysgol Edern ar Facebook Ysgol Edern ar Twitter

Datganiad Preifatrwydd.
© 2023 Hawlfraint Ysgol Gynradd Edern. Cedwir Pob Hawl. Gwefan gan Delwedd.