English

Logo Ysgol Gynradd Edern Primary School

Ysgol Edern

Coeden Edern

slideshow-12

Newyddion

 

18.12.23 Newyddlen

Newyddlen Rhagfyr 2023 (pdf)


27.10.23 Newyddlen

Newyddlen Hydref 2023 (pdf)


23.10.23 Taith Gerdded

Byddwn yn cynnal ein taith gerdded ar y 23ain o Hydref. Mae posibl cyfrannu at ein taith.


19.10.23 Bore Coffi

Mae croeso i bawb yn ein bore coffi ddydd Iau nesaf - 19/10/23. Byddwn yn casglu arian tuag at yr ysgol ac Elusen Mesen.


17.01.20 Hyfforddiant Cymorth Cyntaf.

Blwyddyn 5 a 6 yn cael Hyfforddiant Cymorth Cyntaf.

I weld mwy o luniau - cliciwch yma


08.11.19 Brysur yn Adeiladu Cestyll

Bum yn brysur yn adeiladu cestyll yn Ysgol Edern

I weld mwy o luniau - cliciwch yma

Taith Blwyddyn 6 i Gaerdydd

22.07.19 Mabolgampau 2019

Diwrnod Mabolgampau Ysgol Edern.

I weld mwy o luniau - cliciwch yma

Taith Blwyddyn 6 i Gaerdydd

01.07.19 Glan-llyn

Blwyddyn 5 yn cael hwyl a Sbri yng Nglan-llyn.

I weld mwy o luniau - cliciwch yma

Taith Blwyddyn 6 i Gaerdydd

01.07.19 Gwyl Fwyd Pwllheli

Llonyfarchiadau Ifan John ar ddod yn ail yng nghystadleuath Gwyl Fwyd Pwllheli eleni. Gwych.

Taith Blwyddyn 6 i Gaerdydd

01.07.19 Divine

Llongyfarchiadau Math ar ddod yn gyntaf ac i Nanw ar ddod yn ail yn y gystadleuaeth farddoniaeth Divine eleni. Gwych!

Taith Blwyddyn 6 i Gaerdydd

21.05.19 Meddylfryd o Dwf

Pawb yn mwynhau'r gweithgareddau Meddylfryd o Dwf yn ystod ein 'Diwrnod Lliwgar'

I weld mwy o luniau - cliciwch yma

Taith Blwyddyn 6 i Gaerdydd

21.05.19 Arddangosfa o waith Swci Delic

Ymweliad y Cyfnod Sylfaen a'r Galeri yng Nghaernarfon i weld arddangosfa o waith Swci Delic. Yna taith o amgylch Tyddyn Sachau.

I weld mwy o luniau - cliciwch yma

Taith Blwyddyn 6 i Gaerdydd

21.05.19 Plas Menai

Taith Blwyddyn 3 a 4 i Blas Menai

I weld mwy o luniau - cliciwch yma

Taith Blwyddyn 6 i Gaerdydd

21.05.19 Gala Nofio

Llongyfarchiadau Ysgol Edern ar ennill y Gala Nofio i ysgolion o dan 80 o blant

I weld mwy o luniau - cliciwch yma

Taith Blwyddyn 6 i Gaerdydd

21.05.19 Deuathlon

Deuathlon y Cyfnod Sylfaen.

I weld mwy o luniau - cliciwch yma

Taith Blwyddyn 6 i Gaerdydd

18.03.19 Taith Blwyddyn 6 i Gaerdydd

I weld mwy o luniau - cliciwch yma

Taith Blwyddyn 6 i Gaerdydd


17.12.18 Sgwad 'Sgwennu Gwynedd

Da iawn Arthur a Phoebe am gael eich dewis i Sgwad 'Sgwennu Gwynedd eleni.

Yr Ysgwrn


14.12.18 Perfformiad Dawns

Blwyddyn 3 a 4 yn cyflwyno'r thema Breuddwydion drwy gyfrwng Dawns o dan arweiniad medrus Dawns i Bawb.

Blwyddyn 3 a 4 yn cyflwyno'r thema Breuddwydion drwy gyfrwng Dawns o dan arweiniad medrus Dawns i Bawb.

Blwyddyn 5 a 6 yn cyflwyno'r thema Breuddwydion drwy gyfrwng Dawns o dan arweiniad medrus Dawns i Bawb.

Blwyddyn 5 a 6 yn cyflwyno'r thema Breuddwydion drwy gyfrwng Dawns o dan arweiniad medrus Dawns i Bawb.


15.11.18 Priodas Alwen Eifion ac Ifan Alun

Cafwyd diwrnod gwerth chweil ym mhriodas Alwen Eifion ac Ifan Alun.Llongyfarchiadau mawr i chi eich dau. Diolch i @J’s Bouquets am y blodau bendigedig ac i Beryl a Twm am y gacen flasus a’r car gwych. Diolch hefyd i Geriach Glesni am yr addurniadau hardd.

I weld mwy o luniau - cliciwch yma

I weld fideo o'r briodas - cliciwch yma

I weld fideo o'r wledd - cliciwch yma

Yr Ysgwrn


12.11.18 Fferm Bryn Rhydd

Diolch i Annwen a Dylan am y croeso cynnes a gawsom ar fferm Bryn Rhydd ac yna yn siop Glasu Pwllheli. Cawsom groeso arbennig hefyd yn Siop Llen Llyn lle cafodd pawb bori drwy holl nwyddau y siop.

I weld mwy o luniau - cliciwch yma

Yr Ysgwrn


22.05.18 Gwylio tim pel droed Cymru yn ymarfer ar Gae Ras Wrecsam

Lluniau disgyblion Ysgol Edern yn gwylio tim pel droed Cymru yn ymarfer ar Gae Ras Wrecsam.

I weld mwy o luniau - cliciwch yma

 

Gae Ras Wrecsam


22.05.18 Caslu arian tuag at Cymorth Cristnogol

Trefnodd Y Cyngor Ysgol frecwast i gaslu arian tuag at Cymorth Cristnogol. Llwyddwyd i gasglu £157.

I weld mwy o luniau - cliciwch yma

 

Brecwast Caslu arian


22.05.18 Codio

Dyma Blwyddyn 6 yn codio gyda Blwyddyn 3.

I weld mwy o luniau - cliciwch yma

 

Codio


22.05.18 Derbyn eu medalau Treiathlon

Dyma luniau o ddisgyblion yr ysgol yn derbyn eu medalau am gymeryd rhan yn y Treiathlon.

I weld mwy o luniau - cliciwch yma

 

Treiathlon


16.05.18 Plannu Tatws Bl 3 a 4

Diolch yn fawr iawn John Gwilym am ddod acw unwaith eto eleni i blannu gyda Bl 3 a 4. Pawb wedi llwyr fwynhau!!

 

Plannu Tatws


11.05.18 Sesiwn Codio

Dyma ddisgyblion CA2 yn mwynhau sesiwn codio gyda myfyrwyr Coleg Meirion Dwyfor.

 

Sesiwn Codio Ysgol Edern


10.05.18 Ymweliad Carys Ofalus

Ymweliad Carys Ofalus i'n hatgoffa o bwysigrwydd dilyn rheolau'r ffordd fawr.

Bore cyffrous o wrando ar hanes anffodus Carys Ofalus a chanu ei chaneuon.

 

Carys Ofalus yn Ysgol EdernSiarter Iaith Gwynedd

Logo Ysgolion Iach Gwynedd

logo Ysgol Werdd Gwynedd

logo Cyngor Gwynedd Council

logo Ysgol Masnach Deg Fairtrade School

Manylion Cyswllt

Pennaeth: Mr Ilan Williams

Ffôn: (01758) 720272

Ebost: ilan.williams@edern.ysgoliongwynedd.cymru

Lleoliad: Ysgol Edern, Ffordd Y Rhos, Edern, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8YW

Ysgol Edern ar Facebook Ysgol Edern ar Twitter

Datganiad Preifatrwydd.
© 2023 Hawlfraint Ysgol Gynradd Edern. Cedwir Pob Hawl. Gwefan gan Delwedd.