Logo Ysgol Gynradd Edern Primary School

Ysgol Edern

Cartwn Plant

161020-slideshow2

 

‘Yma’n Ysgol Edern Ysgogwn a Heuwn Had.’

Mae Ysgol Edern yn gymuned hapus a diogel sy’n ysgogi addysg pob plentyn.

Ymdrechwn i hyrwyddo twf ysbrydol a moesol pob disgybl yn ogystal â sicrhau addysg o’r safon uchaf.

Hoffem weld y disgyblion yn edrych yn ôl ar eu cyfnod yn Ysgol Edern fel cyfnod hapus sydd wedi bod yn sylfaen gadarn i’w bywyd wrth iddynt ddatblygu’n ddinasyddion y dyfodol.

‘Dysgwn fel teulu
Yn yr ysgol hon.
Tyfwn fel cymuned
Yn Hapus a Llon.’

 

Mr Dylan Roberts

Pennaeth

 

Manylion Cysylltu

Pennaeth: Mr Dylan Roberts
Ffôn: (01758) 720272
Ebost: dylan.roberts@edern.ysgoliongwynedd.cymru

Cyfeiriad:
Ysgol Edern
Ffordd Y Rhos
Edern
Pwllheli
Gwynedd
LL53 8YW

Ysgol Edern ar Facebook Ysgol Edern ar Twitter

Lleoliad

 

Newyddion Diweddaraf

17.01.20 Hyfforddiant Cymorth Cyntaf

Blwyddyn 5 a 6 yn cael Hyfforddiant Cymorth Cyntaf - cliciwch yma


 

Am fwy o newyddion, cliciwch yma.

 

Calendar

I weld y calendr yn fwy, cliciwch yma

Fideo

Siarter Iaith Gwynedd

Logo Ysgolion Iach Gwynedd

logo Ysgol Werdd Gwynedd

logo Cyngor Gwynedd Council

logo Ysgol Masnach Deg Fairtrade School

Datganiad Preifatrwydd.
© 2022 Hawlfraint Ysgol Gynradd Edern. Cedwir Pob Hawl. Gwefan gan Delwedd.