+

Logo Ysgol Gynradd Edern Primary School

Ysgol Edern

Cartwn Plant

slideshow-12

Who's Who

Mr Dylan Roberts

Ysgol Edern Staff

Headteacher

Mrs Sian Teleri Hughes

Ysgol Edern Staff

Foundation Stage Teacher

Mrs Sioned Mai Tudor

Ysgol Edern Staff

Teacher

Mrs Bethan Dyer

Ysgol Edern Staff

Senior Assistant

Mrs Amanda Lloyd

Ysgol Edern Staff

Foundation Phase Assistant

Mrs Glesni Owen

Ysgol Edern Staff

Foundation Phase Assistant

Mrs Mary Hughes

Ysgol Edern Staff

ALN Assistant

Auntie Mary

Ysgol Edern Staff

Assistant Chef

Auntie Carol

Ysgol Edern Staff

Caretaker

 

Siarter Iaith Gwynedd

Logo Ysgolion Iach Gwynedd

logo Ysgol Werdd Gwynedd

logo Cyngor Gwynedd Council

logo Ysgol Masnach Deg Fairtrade School

Privacy Notice.
© 2022 Copyright Ysgol Gynradd Edern Primary School. All Rights Reserved. Website by Delwedd.