Logo Ysgol Gynradd Edern Primary School

Ysgol Edern

Cartwn Plant

161020-slideshow2

‘Yma’n Ysgol Edern Ysgogwn a Heuwn Had’
(‘Here at Ysgol Edern, we Nurture and Sow Seeds.’)

Ysgol Edern is a happy and safe community which promotes every child’s education.

We endeavour to encourage every pupil’s spiritual and moral growth as well as ensure an education of the highest standard.

We would like the pupils to look back at their time at Ysgol Edern as a happy time that provided a firm foundation for their lives as they develop into citizens of the future.

‘Dysgwn fel teulu
Yn yr ysgol hon.
Tyfwn fel cymuned
Yn Hapus a Llon.’

(‘We learn as a family
At this school.
We grow as a community
With Happiness and Joy.’)

 

Mr Dylan Roberts

Headteacher


Contact Details

Headteacher: Mr Dylan Roberts
Phone: (01758) 720272
Email: dylan.roberts@edern.ysgoliongwynedd.cymru

Address:
Ysgol Edern
Ffordd Y Rhos
Edern
Pwllheli
Gwynedd
LL53 8YW

Ysgol Edern ar Facebook Ysgol Edern ar Twitter

Location

 

Facebook @YsgolEdern

 

Latest News

17.01.20 Hyfforddiant Cymorth Cyntaf (Welsh only)

Blwyddyn 5 a 6 yn cael Hyfforddiant Cymorth Cyntaf - click here


 

To read more of our latest news, click here.

 

Calendr

I weld y calendr yn fwy, cliciwch yma

Video

Siarter Iaith Gwynedd

Logo Ysgolion Iach Gwynedd

logo Ysgol Werdd Gwynedd

logo Cyngor Gwynedd Council

logo Ysgol Masnach Deg Fairtrade School

Privacy Notice.
© 2022 Copyright Ysgol Gynradd Edern Primary School. All Rights Reserved. Website by Delwedd.